“İçe Dönük” ya da “Dışa Dönük” olmak yaşam tarzımızı etkiliyor

introverts-and-exrovert

NEWS SUMMARY _________________________________

Different individuals have different character traits, such as being introverted or extroverted. Research has shown that being introverted or extroverted has significant effects on people’s lives. Being introverted or extroverted influences our thought structures, behaviors, and lifestyles. In terms of social interaction and communication: Extroverts actively seek social interaction and enjoy group activities, while introverts prefer selective interaction and carefully choose their social interactions.  Extroverts easily express themselves and have effective communication skills, while introverts may prefer expressing themselves through writing or one-on-one conversations and may take some time to think before speaking. Extroverts are successful in networking activities and effortlessly establish connections, while introverts develop deep relationships within a smaller circle of friends.

HABER ÖZETİ  ___________________________________

Farklı bireylerin farklı karakter özellikleri vardır. İçe dönük ya da dışa dönük olmanın insanların yaşamları üzerinde önemli etkileri vardır. İçe dönük ya da dışa dönük olmak düşünce yapılarını, davranışlarını ve yaşam tarzlarını etkiler.  Dışadönükler aktif olarak sosyal etkileşim ararlar ve grup etkinliklerinden keyif alır. İçedönükler seçici etkileşimi tercih ederler ve sosyal etkileşimlerini dikkatli bir şekilde seçerler. Dışadönükler kendilerini kolaylıkla ifade ederler ve etkili iletişim becerilerine sahiptirler.  İçedönükler kendilerini yazarak veya birebir konuşarak ifade etmeyi tercih edebilirler ve konuşmadan önce düşünmek biraz zaman alabilir. Dışa dönükler ağ oluşturma faaliyetlerinde başarılıdırlar ve zahmetsizce bağlantı kurarlar. İçedönükler daha küçük bir arkadaş çevresi içinde derin ilişkiler geliştirirler.  __________________________________

“İçe Dönük” ya da “Dışa Dönük” olmak yaşam tarzımızı etkiliyor

İnsan olarak her birimizin farklı karakter özellikleri vardır. “İçe Dönük (introvert) veya Dışa Dönük(extrovert)” olma özelliği ile geçmişten günümüze yapılan pek çok araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalar, “İçe dönük ya da dışa dönük olmanın” insan hayatı üzerinde önemli etkileri olduğunu ortaya koymuştur.

İçe Dönük veya Dışa Dönük Olma özelliği, bireylerin yaşamları boyunca düşünce yapılarında, davranışlarında kısaca ifade etmek gerekirse yaşam tarzlarının şekillenmesinde etkili olmaktadır.

İçe Dönük veya Dışa Dönük Olma özelliği bizi hangi durumlarda nasıl etkiler?

Sosyal Etkileşim ve İletişim:

– Dışa dönükler aktif olarak sosyal etkileşim arar ve grup etkinliklerinden zevk alırken, içe dönükler seçici etkileşimi tercih eder ve sosyal etkileşimlerini dikkatlice seçerler.

– Dışa dönükler kendilerini kolayca ifade eder ve etkili iletişim becerilerine sahipken, içe dönükler kendilerini daha çok yazarak veya bire bir konuşmalar yoluyla ifade edebilir, konuşmadan önce düşünmek için biraz zaman ayırabilirler.

– Dışa dönükler ağ oluşturma etkinliklerinde başarılı olur ve zahmetsizce bağlantılar kurarken, içe dönükler daha küçük bir arkadaş çevresi içinde derin ilişkiler geliştirir.

Enerji ve Şarj:

– Sosyalleşmek ve insanlarla birlikte olmak dışa dönüklere enerji verirken, içe dönükler iç gözlem veya sessiz anlarda yeniden şarj olmak ve teselli bulmak için yalnız zamana ihtiyaç duyarlar.

– Etkinliklere katılmak ve canlı aktivitelere katılmak gibi dış uyarımlar dışa dönükleri gençleştirirken, içe dönükler aşırı dış uyaranlardan dolayı kendilerini tükenmiş hissedebilirler.

Risk Alma ve Macera:

– Dışa dönükler risk almaya, yeni deneyimler keşfetmeye ve aktif olarak macera aramaya daha meyillidir, içe dönükler ise risklere temkinli yaklaşır ve tanıdık durumları tercih eder.

– Kendiliğindenliği kucaklamak ve şimdiki anın tadını çıkarmak, genellikle dışa dönüklerle ilişkilendirilen özelliklerdir, içe dönükler ise yapılandırılmış planlama ve öngörülebilirliği takdir eder.

Duygusal İfade:

– Dışa dönükler duygularını yüz ifadeleri ve jestlerle açıkça gösterme eğilimindeyken, içe dönükler duygularını daha özel tutabilir ve onları içsel olarak işleyebilir.

– Pozitiflik, coşku, neşe ve heyecan genellikle dışa dönükler tarafından sergilenirken, içe dönükler duygularını derinden içe deneyimleyebilirler.

İş ve Kariyer:

– İşbirliği içinde çalışma ortamları, girişkenlikleri ve iletişim becerileri nedeniyle ekip çalışması ve liderlik pozisyonlarında başarılı olan dışa dönüklere uygundur.

– İçedönükler odaklanma, analiz, ayrıntılara dikkat gerektiren görevlerde başarılı olurlar ve yaratıcı alanlarda, araştırmada, yazmada ve programlamada parlarlar.

Stresle Başa Çıkma:

– Dışa dönükler, stresi tartışarak ve arkadaşlarından veya ailelerinden sosyal destek isteyerek stresle başa çıkarlar, sosyal aktiviteler stres yönetiminde önemli bir rol oynar.

– İçedönükler stresi içsel olarak işler ve yalnız düşünmek için sessiz alanlarda teselli arayabilirler. Yazma, sanat veya müzik gibi yaratıcı çıkışlar, stresi yönetmelerine yardımcı olur.

Kariyer Seçenekleri:

– Dışa dönükler, güçlü sosyal beceriler ve ilişki kurma becerisi gerektiren satış, pazarlama ve halkla ilişkiler rolleri için kendilerini çok uygun bulurlar.

– İçedönükler, odaklanmalarının, ayrıntılara dikkatlerinin ve iç gözlemsel doğalarının ön plana çıktığı araştırma, analiz, yazı ve akademide gelişirler.

Daha dışa dönük alışkanlıklar edinmek için ipuçları:

 • Düzenli Olarak Sosyalleşin: Toplantılara, partilere ve ağ oluşturma etkinliklerine katılın.
 • Konuşmaları Başlatın: İlk merhaba diyen siz olun.
 • Kulüplere veya Gruplara Katılın: Ortak ilgi alanlarını keşfedin.
 • Aktif Dinleme Pratiği Yapın: Başkalarına gerçek ilgi gösterin.
 • Topluluk Önünde Konuşma: Topluluk önünde konuşma pratiği yaparak korkunun üstesinden gelin.
 • Dışa Dönükleri Gözlemleyin: Davranışlarından öğrenin

Sosyal Durumlarda Rahat ve Kendinden Emin Hissetme İpuçları:

 • Kendini Kabul Etme: İçe dönük veya dışa dönük eğilimlerinizi benimseyin.
 • Hazırlık: Bağlamı bilin (örneğin, tartışma konusu, katılan kişiler).
 • Olumlu Kendi Kendine Konuşma: Olumsuz düşünceleri olumlamalarla değiştirin.
 • Beden Dili: Göz temasını sürdürün, gülümseyin ve güvenle ayakta durun/oturun.
 • Küçük Adımlar: Sosyalleşme çabalarınızı geliştirin.
 • Herkesin gergin hissettiğini unutmayın: Bu normaldir; Bağlanmaya odaklanın.

Herkesin benzersiz olduğunu ve herkese uyan tek bir yaklaşım olmadığını unutmayın. Büyüme fırsatlarını keşfederken kişiliğinizi de kucaklayın!

Bu özelliklerin bir spektrumda var olduğunu ve çoğu bireyin dışa dönük ve içe dönük eğilimlerin bir kombinasyonunu sergilediğini de kabul etmek önemlidir. Bu özellikleri anlamak, bireylerin kendi tercihlerini takdir etmelerine ve farklı sosyal bağlamlara uyum sağlamalarına yardımcı olur.

Kaynakça / Source

Introversion vs. Extroversion: Definitions and 7 Differences, Indeed.
The Center for Parenting Education 
Extraversion and introversion
Simply Psychology
Dışa Dönük İnsanlar Ve İçe Dönük İnsanlar – Bilinç Koleji
Habertürk – İçe mi dönüksünüz yoksa dışa mı?
Rehberlik Akademisi – Kendini Tanıma – Bölüm 1: İçedönüklük- Dışadönüklük