SPOT

İstanbulyerel.com – “İSTANBUL YEREL HABER” sitesi.. "Son gelişmelerden haberdar olun. İstanbul’u tanıyın, bölgenizi keşfedin" ….................................... AKAR KÖFTECİSİ - Hakkı Baba - İslambey Mah. Lokmacı İbrahim Sok. No:14 Eyüpsultan- İstanbul .... Sipariş için: 0 544 440 03 90

Gizlilik Politikası – Privacy Policy

Gizlilik Politikası 

Privacy Policy

Gizlilik Politikası – Privacy Policy. Gizliliğinize saygı duyuyoruz ve bu gizlilik politikasına (“Politika”) uyarak gizliliğinizi korumayı taahhüt ediyoruz. Bu Politika, sizden toplayabileceğimiz  veya istanbulyerel.com web sitesinde (“Web Sitesi” veya “Hizmet”) ve ilgili ürün ve hizmetlerinde (topluca “Hizmetler”) sağlayabileceğimiz bilgi türlerini (“Kişisel Bilgiler”) ve bu Kişisel Bilgileri toplama, kullanma, sürdürme, koruma ve ifşa etme uygulamalarımızı açıklamaktadır. Ayrıca, Kişisel Bilgilerinizi kullanmamızla ilgili olarak size sunulan seçenekleri ve bunlara nasıl erişip güncelleyebileceğinizi de açıklar.

Gizlilik Politikası- Privacy Policy, siz (“Kullanıcı”, “siz” veya “sizin”) ile bu Web Sitesi operatörü (“Operatör”, “biz”, “bize” veya “bizim”) arasında yasal olarak bağlayıcı bir sözleşmedir. Bu sözleşmeyi bir işletme veya başka bir tüzel kişilik adına akdediyorsanız, söz konusu tüzel kişiliği bu sözleşmeye bağlama yetkisine sahip olduğunuzu beyan edersiniz, bu durumda “Kullanıcı”, “siz” veya “sizin” terimleri söz konusu tüzel kişiliğe atıfta bulunacaktır. Böyle bir yetkiniz yoksa veya bu sözleşmenin şartlarını kabul etmiyorsanız, bu sözleşmeyi kabul etmemelisiniz ve Web Sitesine ve Hizmetlere erişemez ve bunları kullanamazsınız. Web Sitesine ve Hizmetlere erişerek ve bunları kullanarak, bu Politikanın şartlarını okuduğunuzu, anladığınızı ve bunlara bağlı kalmayı kabul ettiğinizi kabul edersiniz. Bu Politika, sahibi olmadığımız veya kontrol etmediğimiz şirketlerin uygulamaları veya istihdam etmediğimiz veya yönetmediğimiz bireyler için geçerli değildir.

İçindekiler:

 • Kişisel bilgilerin toplanması
 • Çocukların gizliliği
 • Toplanan bilgilerin kullanımı ve işlenmesi
 • Bilgilerin açıklanması
 • Bilgilerin saklanması
 • Do Not Track sinyalleri
 • Sosyal medya özellikleri
 • E-posta pazarlaması
 • Diğer kaynaklara bağlantılar
 • Bilgi güvenliği
 • Veri ihlali
 • Değişiklikler ve düzeltmeler
 • Bu politikanın kabulü
 • Bizimle iletişime geçin

Kişisel bilgilerin toplanması

Bize kim olduğunuzu söylemeden veya birisinin sizi belirli, tanımlanabilir bir birey olarak tanımlayabileceği herhangi bir bilgiyi ifşa etmeden Web Sitesine ve Hizmetlere erişebilir ve bunları kullanabilirsiniz. Bununla birlikte, Web Sitesinde sunulan bazı özellikleri kullanmak isterseniz, belirli Kişisel Bilgileri (örneğin, adınız ve e-posta adresiniz) sağlamanız istenebilir. İçerik yayınladığınızda veya Web Sitesindeki herhangi bir formu doldurduğunuzda bize bilerek sağladığınız bilgileri alır ve saklarız. Gerektiğinde, bu bilgiler aşağıdakileri içerebilir:

Hesap ayrıntıları (kullanıcı adı, benzersiz kullanıcı kimliği, parola vb.)

İletişim bilgileri (e-posta adresi, telefon numarası vb.)

Temel kişisel bilgiler (isim, ikamet edilen ülke vb.)

Kişisel Bilgilerinizi bize vermemeyi seçebilirsiniz, ancak daha sonra Web Sitesindeki bazı özelliklerden yararlanamayabilirsiniz. Hangi bilgilerin zorunlu olduğundan emin olmayan kullanıcılar bizimle iletişime geçebilir.

Çocukların gizliliği

18 yaşın altındaki çocuklardan bilerek herhangi bir Kişisel Bilgi toplamıyoruz. 18 yaşın altındaysanız, lütfen Web Sitesi ve Hizmetler aracılığıyla herhangi bir Kişisel Bilgi göndermeyin. 18 yaşın altındaki bir çocuğun Web Sitesi ve Hizmetler aracılığıyla bize Kişisel Bilgiler sağladığına inanmak için bir nedeniniz varsa, lütfen bu çocuğun Kişisel Bilgilerini Hizmetlerimizden silmemizi istemek için bizimle iletişime geçin.

Ebeveynleri ve yasal vasileri, çocuklarının İnternet kullanımını izlemeye ve çocuklarına Web Sitesi ve Hizmetler aracılığıyla izinleri olmadan asla Kişisel Bilgi vermemelerini söyleyerek bu Politikanın uygulanmasına yardımcı olmaya teşvik ediyoruz. Ayrıca, çocukların bakımını denetleyen tüm ebeveynlerin ve yasal vasilerin, çocuklarına izinleri olmadan çevrimiçi olduklarında asla Kişisel Bilgi vermemeleri talimatı verilmesini sağlamak için gerekli önlemleri almalarını rica ediyoruz.

Toplanan bilgilerin kullanımı ve işlenmesi

Kişisel Bilgileri işlerken bir veri denetleyicisi ve veri işleyici olarak hareket ederiz, ancak sizinle bir veri işleme sözleşmesi imzalamadığımız sürece, bu durumda veri denetleyicisi siz olursunuz ve biz de veri işleyici oluruz. Rolümüz, Kişisel Bilgileri içeren özel duruma bağlı olarak da farklılık gösterebilir. Web Sitesine ve Hizmetlere erişiminizi ve kullanımınızı sağlamak için gerekli olan Kişisel Bilgilerinizi göndermenizi istediğimizde bir veri denetleyicisi sıfatıyla hareket ederiz. Bu gibi durumlarda, Kişisel Bilgilerin işlenmesinin amaçlarını ve araçlarını belirlediğimiz için bir veri denetleyicisiyiz.

Web Sitesi ve Hizmetler aracılığıyla Kişisel Bilgilerinizi gönderdiğiniz durumlarda bir veri işleyicisi sıfatıyla hareket ederiz. Gönderilen Kişisel Bilgilerin sahibi değiliz, bunları kontrol etmiyoruz veya bunlarla ilgili kararlar almıyoruz ve bu Kişisel Bilgiler yalnızca talimatlarınıza uygun olarak işleniyor. Bu gibi durumlarda, Kişisel Bilgileri sağlayan Kullanıcı bir veri denetleyicisi olarak hareket eder.

Web Sitesini ve Hizmetleri kullanımınıza sunmak veya yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek için belirli Kişisel Bilgileri toplamamız ve kullanmamız gerekebilir. Talep ettiğimiz bilgileri sağlamazsanız, talep edilen ürün veya hizmetleri size sağlayamayabiliriz. Sizden topladığımız bilgilerden herhangi biri aşağıdaki amaçlar için kullanılabilir:

Kullanıcı hesapları oluşturma ve yönetme

Web Sitesini ve Hizmetleri işletmek ve işletmek

Kişisel Bilgilerinizin işlenmesi, Web Sitesi ve Hizmetler ile nasıl etkileşimde bulunduğunuza, dünyanın neresinde bulunduğunuza ve aşağıdakilerden birinin geçerli olup olmadığına bağlıdır: (i) bir veya daha fazla özel amaç için onayınızı vermiş olmanız; (ii) sizinle yapılan bir anlaşmanın yerine getirilmesi ve/veya sözleşme öncesi yükümlülükleri için bilgi sağlanmasının gerekli olması; (iii) işlemenin tabi olduğunuz yasal bir yükümlülüğe uymak için gerekli olması; (iv) işlemenin kamu yararına veya bize verilen resmi yetkinin kullanılmasıyla ilgili bir görevle ilgili olması; (v) işlemenin bizim tarafımızdan veya üçüncü bir tarafça takip edilen meşru menfaatlerin amaçları için gerekli olması.

Bazı mevzuatlar uyarınca, siz bu tür bir işlemeye itiraz edene kadar, onaya veya diğer yasal dayanaklara dayanmak zorunda kalmadan, devre dışı bırakarak bu tür bir işlemeye itiraz edene kadar bilgileri işlememize izin verilebileceğini unutmayın. Her halükarda, işleme için geçerli olan belirli yasal dayanağı ve özellikle Kişisel Bilgilerin sağlanmasının yasal veya sözleşmeye dayalı bir gereklilik mi yoksa bir sözleşmeye girmek için gerekli bir gereklilik mi olduğunu açıklığa kavuşturmaktan memnuniyet duyarız.

Bilgilerin açıklanması

Talep edilen Hizmetlere bağlı olarak veya herhangi bir işlemi tamamlamak veya talep ettiğiniz herhangi bir Hizmeti sağlamak için gerekli olduğunda, bilgilerinizi bağlı kuruluşlarımızla, sözleşmeli şirketlerimizle ve size sunulan Web Sitesinin ve Hizmetlerin çalışmasına yardımcı olmak için güvendiğimiz ve gizlilik politikaları bizimkilerle tutarlı olan veya Kişisel Bilgilerle ilgili politikalarımıza uymayı kabul eden hizmet sağlayıcılarımızla (topluca “Hizmet Sağlayıcılar”) paylaşabiliriz. Kişisel olarak tanımlanabilir hiçbir bilgiyi üçüncü taraflarla paylaşmayacağız ve bağlı olmayan üçüncü taraflarla hiçbir bilgiyi paylaşmayacağız.

Hizmet Sağlayıcılar, bizim adımıza hizmet vermek veya yasal gerekliliklere uymak için gerekli olduğu durumlar dışında bilgilerinizi kullanma veya ifşa etme yetkisine sahip değildir. Hizmet Sağlayıcılara yalnızca belirlenmiş işlevlerini yerine getirmek için ihtiyaç duydukları bilgiler verilir ve sağlanan bilgilerin hiçbirini kendi pazarlama veya diğer amaçları için kullanmalarına veya ifşa etmelerine izin vermeyiz.

Bilgilerin saklanması

Gizlilik Politikası Privacy Policy. Kişisel Bilgilerinizi, sözleşmelerimizi uygulamak, anlaşmazlıkları çözmek için gerekli olan süre boyunca ve yasalarca daha uzun bir saklama süresi gerekmedikçe veya izin verilmedikçe saklayacak ve kullanacağız.

Kişisel Bilgilerinizden türetilen veya Kişisel Bilgilerinize dahil edilen toplu verileri, siz güncelledikten veya sildikten sonra kullanabiliriz, ancak sizi kişisel olarak tanımlayacak şekilde kullanamayız. Saklama süresi sona erdiğinde, Kişisel Bilgiler silinecektir. Bu nedenle, erişim hakkı, silme hakkı, düzeltme hakkı ve veri taşınabilirliği hakkı, saklama süresinin sona ermesinden sonra uygulanamaz.

Do Not Track Sinyalleri

Bazı tarayıcılar, ziyaret ettiğiniz web sitelerine çevrimiçi etkinliğinizin izlenmesini istemediğinizi bildiren bir Do Not Track özelliği içerir. İzleme, bir web sitesiyle bağlantılı olarak bilgi kullanmak veya toplamakla aynı şey değildir. Bu amaçlar doğrultusunda, izleme, zaman içinde farklı web sitelerinde gezinirken bir web sitesini veya çevrimiçi hizmeti kullanan veya ziyaret eden tüketicilerden kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerin toplanmasını ifade eder. Tarayıcıların Do Not Track sinyalini iletme şekli henüz tek tip değildir. Sonuç olarak, Web Sitesi ve Hizmetler henüz tarayıcınız tarafından iletilen Do Not Track sinyallerini yorumlamak veya yanıtlamak üzere ayarlanmamıştır. Yine de, bu Politika boyunca daha ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, Kişisel Bilgilerinizi kullanmamızı ve toplamamızı sınırlıyoruz. Tarayıcılar ve mobil cihazlar için Do Not Track protokollerinin açıklaması veya kullanabileceğiniz seçenekler hakkında daha fazla bilgi edinmek için internetcookies.com sayfasını ziyaret edin

Sosyal medya özellikleri

Web Sitemiz ve Hizmetlerimiz, Facebook ve Twitter düğmeleri, Bunu Paylaş düğmeleri vb. gibi sosyal medya özelliklerini (topluca “Sosyal Medya Özellikleri”) içerebilir. Bu Sosyal Medya Özellikleri IP adresinizi, Web Sitemizde ve Hizmetlerimizde hangi sayfayı ziyaret ettiğinizi toplayabilir ve Sosyal Medya Özelliklerinin düzgün çalışmasını sağlamak için bir çerez ayarlayabilir. Sosyal Medya Özellikleri, ilgili sağlayıcıları tarafından veya doğrudan Web Sitemizde ve Hizmetlerimizde barındırılmaktadır. Bu Sosyal Medya Özellikleri ile etkileşimleriniz, ilgili sağlayıcıların gizlilik politikasına tabidir.

E-Posta pazarlaması

İstediğiniz zaman gönüllü olarak abone olabileceğiniz elektronik bültenler sunuyoruz. E-posta adresinizi gizli tutmayı taahhüt ediyoruz ve bilgi kullanımı ve işlenmesi bölümünde izin verilenler dışında e-posta adresinizi üçüncü taraflara ifşa etmeyeceğiz. E-posta yoluyla gönderilen bilgileri yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygun olarak saklayacağız.

CAN-SPAM Yasası’na uygun olarak, bizden gönderilen tüm e-postalar, e-postanın kimden geldiğini açıkça belirtecek ve gönderenle nasıl iletişim kurulacağı konusunda net bilgiler sağlayacaktır. Bu e-postalarda yer alan abonelikten çıkma talimatlarını izleyerek veya bizimle iletişime geçerek bültenimizi veya pazarlama e-postalarımızı almayı durdurmayı seçebilirsiniz.

Diğer kaynaklara bağlantılar

Web Sitesi ve Hizmetler, bizim tarafımızdan sahip olunmayan veya kontrol edilmeyen diğer kaynaklara bağlantılar içerir. Bu tür diğer kaynakların veya üçüncü tarafların gizlilik uygulamalarından sorumlu olmadığımızı lütfen unutmayın. Web Sitesi ve Hizmetlerden ayrıldığınızda farkında olmanızı ve Kişisel Bilgi toplayabilecek her bir kaynağın gizlilik bildirimlerini okumanızı öneririz.

Bilgi güvenliği

Bilgisayar sunucularında sağladığınız bilgileri, yetkisiz erişime, kullanıma veya ifşaya karşı korunan, kontrollü ve güvenli bir ortamda güvence altına alıyoruz. Kontrolümüz ve gözetimimiz altındaki Kişisel Bilgilere yetkisiz erişime, kullanıma, değiştirilmeye ve ifşa edilmesine karşı koruma sağlamak amacıyla makul idari, teknik ve fiziksel önlemler alıyoruz. Ancak, İnternet veya kablosuz ağ üzerinden veri iletimi garanti edilemez.

Bu nedenle, Kişisel Bilgilerinizi korumak için çaba sarf ederken, (i) İnternet’in kontrolümüz dışında olan güvenlik ve gizlilik sınırlamaları olduğunu; (ii) sizinle Web Sitesi ve Hizmetler arasında değiş tokuş edilen tüm bilgi ve verilerin güvenliği, bütünlüğü ve gizliliği garanti edilemez; ve (iii) bu tür bilgi ve verilerin, en iyi çabalara rağmen, üçüncü bir tarafça aktarılırken görüntülenebileceğini veya kurcalanabileceğini.

Veri İhlali

Web Sitesinin ve Hizmetlerin güvenliğinin tehlikeye atıldığını veya Kullanıcıların Kişisel Bilgilerinin, güvenlik saldırıları veya dolandırıcılık dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, harici faaliyetlerin bir sonucu olarak ilgisiz üçüncü taraflara ifşa edildiğini fark etmemiz durumunda, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, makul derecede uygun önlemleri alma hakkımızı saklı tutarız:  soruşturma ve raporlamanın yanı sıra kolluk kuvvetlerine bildirim ve işbirliği yapmak. Bir veri ihlali durumunda, ihlalin bir sonucu olarak Kullanıcıya makul bir zarar verme riski olduğuna inanırsak veya bildirimin yasalarca başka bir şekilde gerekli olduğuna inanırsak, etkilenen bireyleri bilgilendirmek için makul çabayı göstereceğiz. Bunu yaptığımızda, Web Sitesinde bir bildirim yayınlayacağız.

Değişiklikler ve düzeltmeler

Bu Gizlilik Politikası Privacy Policy veya Web Sitesi ve Hizmetlerle ilgili şartlarını kendi takdirimize bağlı olarak herhangi bir zamanda değiştirme hakkımızı saklı tutarız. Bunu yaptığımızda, Web Sitesinin ana sayfasında bir bildirim yayınlayacağız. Ayrıca, kendi takdirimize bağlı olarak, sağladığınız iletişim bilgileri gibi başka yollarla da size bildirimde bulunabiliriz.

Bu Politikanın güncellenmiş bir versiyonu, aksi belirtilmedikçe, revize edilmiş Politikanın yayınlanmasından hemen sonra yürürlüğe girecektir. Revize edilmiş Politikanın (veya o sırada belirtilen başka bir eylemin) yürürlük tarihinden sonra Web Sitesini ve Hizmetleri kullanmaya devam etmeniz, bu değişikliklere rıza gösterdiğiniz anlamına gelecektir. Ancak, izniniz olmadan, Kişisel Bilgilerinizi, Kişisel Bilgilerinizin toplandığı sırada belirtilenden önemli ölçüde farklı bir şekilde kullanmayacağız.

Bu politikanın kabulü

Bu Politikayı okuduğunuzu ve tüm hüküm ve koşullarını kabul ettiğinizi kabul edersiniz. Web Sitesine ve Hizmetlere erişerek ve bunları kullanarak ve bilgilerinizi göndererek, bu Politikaya bağlı kalmayı kabul etmiş olursunuz. Bu Politikanın şartlarına uymayı kabul etmiyorsanız, Web Sitesine ve Hizmetlere erişme veya bunları kullanma yetkiniz yoktur. Bu gizlilik politikası, WebsitePolicies’in yardımıyla oluşturulmuştur.

Bizimle iletişime geçin

Bu politika, hakkınızda tuttuğumuz bilgiler veya haklarınızı kullanmak istediğiniz ile ilgili herhangi bir sorunuz, endişeniz veya şikayetiniz varsa, aşağıdaki bilgileri kullanarak bizimle iletişime geçmenizi öneririz:

istanbulyerel@istanbulyerel.com

Şikayetleri ve anlaşmazlıkları çözmeye çalışacağız ve haklarınızı mümkün olan en kısa sürede ve her halükarda geçerli veri koruma yasalarının sağladığı zaman çizelgeleri içinde kullanma isteğinizi yerine getirmek için her türlü makul çabayı göstereceğiz.

istanbulyerel.com, İstanbul ve ilçelerini odak noktasına alan bir online yerel haber gazetesidir. Daha detaylı bilgi için tıklayın.

Privacy Policy

Gizlilik Politikası Privacy Policy. We respect your privacy and are committed to protecting it by complying with this privacy policy (“Policy”). This Policy describes the types of information we may collect from you or that you may provide (“Personal Information”) on the istanbulyerel.com website (“Website” or “Service”) and any of its related products and services (collectively, “Services”), and our practices for collecting, using, maintaining, protecting, and disclosing that Personal Information. It also describes your choices regarding our use of your Personal Information and how you can access and update it.

Gizlilik Politikası Privacy Policy is a legally binding agreement between you (“User,” “you,” or “your”) and this Website operator (“Operator,” “we,” “us,” or “our”). Suppose you enter into this agreement on behalf of a business or other legal entity. In that case, you represent that you have the authority to bind such entity to this agreement, in which case the terms “User,” “you,” or “your” shall refer to such entity. If you do not have such authority or do not agree with the terms of this agreement, you must not accept this agreement and may not access and use the Website and Services. By accessing and using the Website and Services, you acknowledge that you have read, understood, and agree to be bound by the terms of this Policy. This Policy does not apply to the practices of companies we do not own or control or individuals we do not employ or manage.

Table of contents:

 • Collection of personal information
 • Privacy of children
 • Use and processing of collected information
 • Disclosure of information
 • Retention of information
 • Do Not Track signals
 • Social media features
 • Email marketing
 • Links to other resources
 • Information security
 • Data breach
 • Changes and amendments
 • Acceptance of this Policy
 • Contacting us

Collection of personal information

You can access and use the Website and Services without telling us who you are or revealing any information by which someone could identify you as a specific, identifiable individual. If, however, you wish to use some of the features offered on the website, you may be asked to provide certain Personal Information (for example, your name and email address).

We receive and store any information you knowingly provide to us when you publish content or fill out any forms on the website. When required, this information may include the following:

Account details (such as user name, unique user ID, password, etc.)
Contact information (such as email address, phone number, etc.)
Basic personal details (name, country of residence, etc.)

You can choose not to provide us with your Personal Information, but then you may not be able to take advantage of some of the website’s features. Users uncertain about what information is mandatory are welcome to contact us.

Privacy of children

We do not knowingly collect Personal Information from children under 18. If you are under 18, please do not submit any Personal Information through the Website and Services. If you have reason to believe that a child under 18 has provided Personal Information to us through the Website and Services, please contact us to request that we delete that child’s Personal Information from our Services.

We encourage parents and legal guardians to monitor their children’s Internet usage and to help enforce this Policy by instructing their children never to provide Personal Information through the Website and Services without their permission. We also ask that all parents and legal guardians overseeing the care of children take the necessary precautions to ensure that their children are instructed to never give out Personal Information when online without their permission.

Use and processing of collected information.

We act as a data controller and a data processor when handling Personal Information unless we have entered into a data processing agreement with you; in this case, you would be the data controller, and we would be the data processor.

Our role may also differ depending on the specific situation involving Personal Information. We act as a data controller when we ask you to submit the Personal Information necessary to ensure your access and use of the Website and Services. We are data controllers in such instances because we determine the purposes and means of processing personal information.

When you submit personal information through the website and services, we act as a data processor. We do not own, control, or make decisions about the submitted Personal Information, which is processed only in accordance with your instructions. In such instances, the User providing Personal Information acts as a data controller.

To make the Website and Services available to you or to meet a legal obligation, we may need to collect and use certain Personal Information. If you do not provide the information we request, we may be unable to provide you with the requested products or services. Any of the information we collect from you may be used for the following purposes:

 • Create and manage user accounts.
 • Run and operate the Website and Services.

Processing your Personal Information depends on how you interact with the Website and Services, where you are located in the world, and if one of the following applies: (i) you have given your consent for one or more specific purposes; (ii) provision of information is necessary for the performance of an agreement with you and for any pre-contractual obligations thereof; (iii) processing is necessary for compliance with a legal obligation to which you are subject; (iv) processing is related to a task that is carried out in the public interest or the exercise of official authority vested in us; (v) processing is necessary for the legitimate interests pursued by us or by a third party.

Note that under some legislations, we may be allowed to process information until you object to such processing by opting out without relying on consent or any other legal basis. In any case, we will be happy to clarify the specific legal basis that applies to the processing, mainly whether the provision of Personal Information is a statutory or contractual requirement or a requirement necessary to enter into a contract.

Disclosure of information

Depending on the requested Services or as necessary to complete any transaction or provide any Service you have requested, we may share your information with our affiliates, contracted companies, and service providers (collectively, “Service Providers”) we rely upon to assist in the operation of the Website and Services available to you and whose privacy policies are consistent with ours or who agree to abide by our policies concerning Personal Information. We will not share any personally identifiable information with third parties and will not share any information with unaffiliated third parties.

Service Providers are not authorized to use or disclose your information except as necessary to perform services on our behalf or comply with legal requirements. They are given the information they need only to perform their designated functions, and we do not authorize them to use or disclose any of the provided information for their own marketing or other purposes.

Retention of information

We will retain and use your Personal Information for the period necessary to enforce our agreements and resolve disputes unless a more extended retention period is required or permitted by law.

We may use any aggregated data derived from or incorporating your Personal Information after you update or delete it, but not in a manner that would identify you personally. Once the retention period expires, Personal Information shall be deleted. Therefore, the right to access, the right to erasure, the right to rectification, and the right to data portability cannot be enforced after the expiration of the retention period.

Do Not Track signals

Some browsers incorporate a Do Not Track feature that signals to websites you visit that you do not want to have your online activity tracked. Tracking is not the same as using or collecting information about a website. Tracking refers to collecting personally identifiable information from consumers who use or visit a website or online service as they move across different websites over time. The way browsers communicate the Do Not Track signal is not yet uniform. As a result, the Website and Services are not yet set up to interpret or respond to Do Not Track signals communicated by your browser. Even so, as described in more detail throughout this Policy, we limit using and collecting your Personal Information. For a description of Do Not Track protocols for browsers and mobile devices or to learn more about the choices available to you, visit internetcookies.com

Social media features

Our Website and Services may include social media features, such as the Facebook and Twitter buttons, Share This buttons, etc (collectively, “Social Media Features”). These social media features may collect your IP address. What page are you visiting on our website and services? They may set a cookie to enable social media features to function correctly. Social media features are hosted by their respective providers or are directly on our website and services. Your interactions with these social media features are governed by the privacy policies of their respective providers.

Email marketing

We offer electronic newsletters to which you may voluntarily subscribe at any time. We are committed to keeping your email address confidential and will not disclose it to any third parties except as allowed in the information use and processing section. We will maintain the information sent via email by applicable laws and regulations.

In compliance with the CAN-SPAM Act, all emails sent from us will clearly state who the email is from and provide clear information on contacting the sender. You may choose to stop receiving our newsletter or marketing emails by following the unsubscribe instructions included in these emails or by contacting us.

Links to other resources

The Website and Services contain links to other resources that we do not own or control. Please be aware that we are not responsible for the privacy practices of other resources or third parties. We encourage you to be aware when you leave the Website and Services and to read the privacy statements of every resource that may collect Personal Information.

Information security

We secure the information you provide on computer servers in a controlled, secure environment protected from unauthorized access, use, or disclosure. We maintain reasonable administrative, technical, and physical safeguards to protect against unauthorized access, use, modification, and disclosure of Personal Information in our control and custody. However, no Internet or wireless network data transmission can be guaranteed.

Therefore, while we strive to protect your Personal Information, you acknowledge that (i) there are security and privacy limitations of the Internet that are beyond our control; (ii) the security, integrity, and privacy of any and all information and data exchanged between you and the website, and Services cannot be guaranteed; and (iii) any such information and data may be viewed or tampered with in transit by a third party, despite best efforts.

Data breach

In the event that we become aware that the security of the Website and Services has been compromised or Users’ Personal Information has been disclosed to unrelated third parties as a result of external activity, including, but not limited to, security attacks or fraud, we reserve the right to take reasonably appropriate measures, including, but not limited to, investigation and reporting, as well as notification to and cooperation with law enforcement authorities. In the event of a data breach, we will make reasonable efforts to notify affected individuals if we believe there is a reasonable risk of harm to the User due to the breach or if notice is otherwise required by law. When we do, we will post a notice on the website.

Changes and amendments

We reserve the right to modify this Gizlilik Politikası Privacy Policy or its terms related to the Website and Services at any time. When we do, we will post a notification on the website’s main page. We may also provide notice to you in other ways, such as through the contact information you have provided.

An updated version of this Gizlilik Politikası Privacy Policy will be effective immediately upon posting the revised Policy unless otherwise specified. Your continued use of the Website and Services after the effective date of the revised Policy (or such other act specified at that time) will constitute your consent to those changes. However, we will not, without your consent, use your Personal Information in a manner materially different than what was stated at the time your Personal Information was collected.

Acceptance of this Policy

You acknowledge that you have read this Policy and agree to all its terms and conditions. By accessing and using the Website and Services and submitting your information, you agree to be bound by this Policy. If you do not agree to abide by the terms of this Policy, you are not authorized to access or use the Website and Services. This privacy policy was created using website policies.

Contacting us

If you have any questions, concerns, or complaints regarding this Gizlilik Politikası Privacy Policy, the information we hold about you, or if you wish to exercise your rights, we encourage you to contact us using the details below:

istanbulyerel@istanbulyerel.com

We will attempt to resolve complaints and disputes and make every reasonable effort to honor your wish to exercise your rights as quickly as possible and, in any event, within the timescales provided by applicable data protection laws.

istanbulyerel.com is an online local news newspaper focusing on Istanbul and its districts. Click here for more detailed information.