Kırklareli Sağlık Tarihi Evi’ne ziyaretçi akını

kirklareli-saglik-tarihi-evine-ziyaretci-akini

HABER ÖZETİ ______________________________

Kırklareli Sağlık Tarihi Evi’ne ziyaretçi akını. Kırklareli Sağlık Tarihi Evi, sergilenen tıbbi cihazlar ve kıyafetlerle yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, bu tarihi evde mikroskop, laboratuvar cihazları, diş tedavi üniteleri, stetoskop, ameliyat ekipmanları ve kıyafetlerden oluşan 800 parça materyalin sergilendiğini belirtti.

NEWS SUMMARY __________________________

Kırklareli Health History House attracts the attention of local and foreign visitors with medical devices and clothes on display. Çiğdem Cerit, Provincial Health Director, stated that 800 pieces of materials consisting of microscopes, laboratory devices, dental treatment units, stethoscopes, surgical equipment, and clothes were exhibited in this historical house. This house, which opened its doors on October 29, 2023, hosted more than 1000 visitors in 4 months

Kırklareli Sağlık Tarihi Evi’ne ziyaretçi akını

Kırklareli Sağlık Tarihi Evi, sergilenen tıbbi cihazlar ve kıyafetlerle yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, bu tarihi evde mikroskop, laboratuvar cihazları, diş tedavi üniteleri, stetoskop, ameliyat ekipmanları ve kıyafetlerden oluşan 800 parça materyalin sergilendiğini belirtti.

29 Ekim 2023 tarihinde kapılarını açan bu ev, 4 ay içinde 1000’den fazla ziyaretçi ağırlamış. Cerit, bu koleksiyonun Kırklareli’nin son 100 yıllık tarihini yansıtan objeleri içerdiğini ve bu cihazların gelecek nesiller tarafından da görülmesi gerektiğini vurguladı.

Tıp fakültesi öğrencileri, bu sergilenen cihazların mesleki gelişimleri için önemli olduğunu düşünüyor. Bu tarihi evde, geçmişten günümüze tıbbi kayıtların yanı sıra enjeksiyonun nasıl yapıldığı gibi bilgiler de paylaşılıyor. Modern tıp ve sağlıkta dijital çağa ayak uyduran birçok sağlık ekipmanıyla çalışıyoruz, ancak gençlerimizin bu sürecin kökenlerini de bilmesi önemlidir