Bakan Yumaklı, “Su tüm sektörlerde stratejik açıdan önemli bir girdi olarak değerlendirilmelidir”

Yumakli-ve-Kacir
Sanayi ve Tarım Bakanları, Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen su kaynaklarının etkin kullanımı ve su verimliliğinin önemine işaret etti. İklim değişikliğiyle mücadelede su verimliliğinin artışının, Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesine ve uluslararası rekabet gücünün artmasına katkı sağlayacağını ifade etti. Bakanlar, suyun stratejik bir kaynak olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, toplumsal işbirliği ve sürdürülebilir uygulamaların önemine işaret ettiler.

Bakan Yumaklı, Kocaeli’de “Su Verimliliği Seferberliği” programına değinerek, su kaynaklarının kullanımında çevresel ve ekonomik kazanımlar elde etmenin önemine vurgu yaptı. Yumaklı, su temini maliyetlerinin ve enerji gereksinimlerinin azaltılmasının dolaylı olarak Türk ürünlerinin uluslararası rekabet gücünü artıracağını belirtti.

Su Verimliliği ve Stratejik Önem

Bakan Yumaklı, Türkiye’de sanayinin, tarımın ve kentsel alanların büyümesi nedeniyle artan su ihtiyacına dikkat çekerek, suyun tüm sektörlerde stratejik açıdan önemli bir girdi olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca iklim değişikliğinin su mevcudiyeti üzerindeki etkisine değinerek ve bu değişikliklere uyum sağlamada su verimliliğinin önemini vurguladı.

Su Kaynaklarının Etkin Kullanımı

Bakan Yumaklı, tarımda damla sulama sistemlerine geçiş ve diğer sürdürülebilir uygulamalar, su verimliliği sistemlerinin uygulanması, içme suyu sistemlerindeki su kayıp ve kaçaklarının azaltılması da dahil olmak üzere Türkiye’de su verimliliğinin artırılmasına yönelik yürütülen çalışmaları ele aldı.

Ayrıca su ile ilgili zorlukların çözümünde toplumsal fikir birliğine ve işbirliğine duyulan ihtiyacın altını çizdi. Bakan Yumaklı, Türkiye’nin su ve sulama projelerine yaptığı yatırımlara ve hayati ekosistemler olan sulak alanların korunmasına vurgu yaparak sözlerini tamamladı. Sanayide su verimliliği konusunda işbirliği protokolü imzalanırken, programa aralarında Bakanlar Kacır ve Yumaklı’nın da bulunduğu ilgili yetkililer katıldılar.

Suyun planlı yönetimi, tercihten öte zorunluluktur

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yeşil dönüşümü büyümenin odağına aldıkları yeni dönemde, su kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını destekleyecek adımları hayata geçirdiklerini söyledi.

Kacır, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin, ülkede endüstriyel su verimliliğinin artırılmasında ve üretim odaklı büyümeyle gelecek nesillere daha rekabetçi, yaşanılabilir bir Türkiye’nin bırakılmasında başlangıç olmasını temenni etti. Zorluklara rağmen Türkiye ekonomisinin 13 çeyrektir büyümesini kesintisiz sürdürdüğünü, ihracatın, geçen yıl 255,8 milyar dolar seviyesine çıkarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını vurgulayan Kacır, “Bugün ticari araç, güneş paneli, beyaz eşya, çimento üretiminde Avrupa’da birinci, 22 yılda Organize Sanayi Bölgesi sayısını 192’den 361’e çıkarmış, 101 teknoparkı, 1600’den fazla AR-GE ve tasarım merkeziyle her geçen gün daha da büyüyen, AR-GE ve inovasyon alt yapısına sahip Türkiye var.” diye konuştu.”